103
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 EK 2l historia
EK 4bP historia
EK 2gf historia
VN 3g-gr2 j.niemiecki
VN 2m-gr2 j.niemiecki
2 8:50- 9:35 EK 1m HiT
EK 4gG HiS
BK 4fP ASiER
VN 1a-gr1 j.niemiecki
EK 4bP WoS
3 9:45-10:30 EK 2l historia
EK 4acP WoS
EK 1b HiT
VN 2l-gr2 j.niemiecki
EK 4fP WoS
4 10:40-11:25 EK 1f HiT
EK 4gP historia
EK 4gG HiS
ŁM 1b-rel religia
EK 2b historia
5 11:35-12:20 EK 4gG HiS
EK 1g HiT
EK 1c HiT
DZ 3af PP
EK 1a HiT
6 12:30-13:15 DZ 4bG DG
EK 1l HiT
EK 4gG HiS
MW 4bG-gr1 j.angielski
EK 2b historia
7 13:25-14:10 EK 4gG HiS
EK 2gf historia
EK 4bP ZzW
MW 2b-gr2 j.angielski
EK 4gP WoS
8 14:15-15:00 DZ 4acG DG
MJ 1a-gr1 RT
ŁM 4acG-rel religia
AT 3b historia
KK 1f plastyka
Obowiązuje od: 13.02.2023
Drukuj plan
wygenerowano 13.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum